Primăria Mănăştiur, județul Timiș

Investitii si proiecte

Lista proiectelor 2004-2012

1. Alimentare cu apa in localitatea Padurani – proiect finantat prin FRDS (2004) , avand o retea cu o lungime de 2 km, foraj de adancime si rezervor de 70 mc in 2004

2. Reabilitare iluminat public in comuna Manastiur cu lampi economice fluorescente, (nici un bec incandescent), realizat in 2004 (75.000 USD). 2005

3. CABINET MEDICAL MANASTIUR – obiectiv refacut in urma inundatiilor din aprilie 2005 cu finantare din partea USAID (Agentiei de Dezvoltare Internationala a Statelor Unite ), Centrului de Asistenta Rurala si a Primariei Manastiur (2005) - s-a reabilitat Dispensarul uman, s-a infiintat un cabinet stomatologic, farmacie,  cabinet medic de familie (cele din urma finalizate in anul 2008)

4. Prin Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local – proiect desfasurat in parteneriat cu Consiliul Local Dumbrava si Consiliul Local Traian Vuia si finantat prin programul PHARE. (2005) – s-a modernizat sediul Primariei cu mobilier, utilitati, retea de calculatoare, internet, etc.

5. Reabilitare cladire Post Politie precum si sediul SAT SYSTEM – cablu TV (reabilitare constructii si utilitati), in anul 2005, din venituri proprii.

6. Reabilitare Sala de Sport pe langa Scoala Generala cu clasele I-VIII Manastiur, investitie finalizata in anul 2005, investitie realizata cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii si bugetul local.

7. Deschiderea Bibliotecii comunale in localitatea Manastiur – permiterea accesului la cultura prin organizarea evenimentelor realizat cu sprijin din partea Consiliului Judetean, Centrului de Cultura si Arta Timis precum si Consiliului Local.

2006- 2007

8. Alimentarea cu apa a localitatii Manastiur, jud Timis, finantator- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Programul Guvernamental de Alimentare cu Apa la sate aprobat prin H.G. 687/1997 (mai 2007) a presupus infiintarea retelei de alimentare cu apa in localitatea Manastiur, statie de tratare a apei, rezervor de acumulare 200 mc, finalizata in 2006.

2007-2008

9. MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 95 DIN DJ 609 B MANASTIUR- REMETEA LUNCA-TOPLA km. 0+000-4+120 SI DC 99 DIN DC 95 - PADURANI, L= 3,500 km, COMUNA MANASTIUR, JUDETUL TIMIS”, finantat prin programul SAPARD- valoare 1.000.000 Euro, finalizat

10. „Punte pietonala peste raul Bega in localitatea Manastiur, judetul Timis”, prin Programul de Dezvoltare a Infrastructurii in Spatiul Rural – OG 7 (finalizat) ( 653.906 lei)

11. Modenizare strazi in comuna Manastiur;

12. Lucrari de reparatii capitale la Scoala cu cls. I-IV Remetea Lunca.

13. Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Manastiur, cu finantare de la Banca Mondiala si cofinantare de la bugetul local, finalizata in anul 2008.

14. Reabilitare si utilitati in toate scolile si gradinitele comunei, cu finantare de la Ministerul Invatamantului si bugetul local, investitie finalizata in anul 2007.

15. Construire Gradinita cu P.N. 60 de locuri, investitie noua, aflata in derulare;

16. Modernizarea (asfaltarea) DC 99, drum comunal Padurani, cu finantare de la Consiliul Judetean Timis si din bugetul local, diferenta de drum neasfaltata prin programul SAPARD;

17. Modernizare strazi (asfaltare) in localitatea Manastiur, lucrari finalizate cu sprijinul Consiliului Judetean Timis si bugetul local;

18. Prin Programul de dezvoltare a unor baze sportive in spatial rural, instituit de Guvernul Romaniei s-a depus un proiect pentru construirea unei baze sportive in localitatea Manastiur ( 525.000 din partea Guvernului si 30 % cofinantare din bugetul local);

2009

19. In luna iunie 2009, comuna Manastiur a incheiat un contract de finantare in valoare de 2.567.078 euro cu sprijin financiar nerambursabil prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala si implementat prin PNDR , masura 322 pentru proiectul

“Un plus de calitate a vietii adus comunei Manastiur prin prezentul proiect integrat” compus din:

• Infiintare sistem de canalizare a apelor uzate menajere, cu statie de epurare in localitatile Manastiur, Remetea Lunca, Padurani;
• Alimentare cu apa in localitatea Remetea Lunca;
• Recompartimentare si consolidare cladire publica Camin Cultural comuna Manastiur, judetul Timis;
• Modernizare strazi in localitatea Manastiur;
• Amenajare parc dendrologic in localitatea Manastiur pentru protectia si conservarea platanilor, proiect aflat in implementare, urmand ca in anul 2011 si 2012 sa se finalizeze lucrarile la acest proiect integrat si cele cinci obiective ale proiectului sa fie functionale si date in folosinta. 

20. De asemenea in anul 2011, comuna Manastiur deruleaza  proiectul "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA MANASTIUR"-ce vizeaza modernizarea strazilor din localitatile Remetea Lunca si Padurani, avand ca sursa de finantare fonduri bugetare (buget local, C.J.T., D.G.F.P.) . Valoarea proiectului este de  1.380.921,02 lei (TVA exclus), echivalent a 325.688,92 EURO, proiect ale caror lucrari vor fi incepute in anul 2011 si finalizate in anul 2012.