Primăria Mănăştiur județul Timiș

Anunt cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al Comunei Manastiur pe anul 2020