Primăria Mănăştiur județul Timiș

Anunt licitatie publica concesionare terenuri cu destinatia DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE