Primăria Mănăştiur județul Timiș

Anunt Licitatie publica concesionare terenuri cu destinatia ' DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COPLEMENTARE' si instructiuni privind desfasurarea proceduriii de concesionare