Primăria Mănăştiur județul Timiș

Centralizator nominal privind punctajele acordate de comisia de concurs la proba interviu a concursului de recrutare organizat în data de 26.03.2020 pentru ocuparea functiei publice de conducere, de secretar general al U.A.T. Manastiur