Primăria Mănăştiur județul Timiș

Centralizator nominal privind punctajele acordate de comisia de examen la proba scrisa a concursului de recrutare organizat in data de 26.03.2020 pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al UAT Manastiur